Избрано ново раководство на Месната заедница Стојаково

На изборите за Месен Совет при Месната Заедница на 14.05.2017 беше избран Месен Совет во следниот состав: Џоко Ѓоров Глигор Побреклиев Марија Нешковска Гордан Панов Александар Каракабаков Роберт Иванџиков Маринчо Геленчев   За Претседател на Месната Заедница беше едногласно избран… Продолжи со читање