Избрано ново раководство на Месната заедница Стојаково

На изборите за Месен Совет при Месната Заедница на 14.05.2017 беше избран Месен Совет во следниот состав:

  • Џоко Ѓоров
  • Глигор Побреклиев
  • Марија Нешковска
  • Гордан Панов
  • Александар Каракабаков
  • Роберт Иванџиков
  • Маринчо Геленчев

 

За Претседател на Месната Заедница беше едногласно избран Џоко Ѓоров.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *