Подготовка на изложба

 

По повод 100 години од создавањето на македонскиот фронт односно Дојрански позиции, ЗГОР 25Мина приготвувајќи соодветен проект и во соработка со одделението за локален економски развој при општина Богданци, ја подготвува оваа изложба.

На изложбата ќе бидат презентирани главните одбрамбени позиции на централните сили кои биле присутни на ова подрачје (Бугарија и Германија), позиции кои се протегале источно од реката Вардат до Дојранско Езеро.

За ова се обезбедени поголем број на фотографии и карти, како и автентични артефакти кои потекнуваат од самата линија на фронтот а тоа се различните пушки. бајонети, бомби, куршуми и друго.

Првично се планираше изложбата да биде отворена за време на панаѓурот во Стојаково, истата поради обемот на работата е одложена за Септември 2015 година.

Во прилог дел од изложените фотографии и артефакти.

W_DSC_0572

W_DSC_0573

W_DSC_0571

W_DSC_0563

W_DSC_0564

W_DSC_0565

W_DSC_0566

W_DSC_0567

W_DSC_0568

W_DSC_0569

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *