Во посета на Бањани, Србија

W_IMG_20150426_103316

 Фотографија за спомен пред Собранието на Р. Србија

 

 

W_IMG_20150425_143646_1

Фотографија со домаќините од Бањани во црковниот двор

 

 

W_IMG_20150424_193516

  1.

 

W_IMG_20150424_1934262.

Разговор во отпуштена атмосфера со домаќините од Бањани

 
 

Една работна група во состав: Никола Шалдаров, Ристо Челев, Мите Пеев и Дине Капсаров на гости во Бањани, општина Уб, во обнова на старите сеќавања кога Бањани и Стојаково беа збратимени.

Посетата на оваа работна група имаше пред себе цел да ги обнови веќе подзаборавените пријателства меѓу жителите на Бањани и Стојаково. Во очекување сме да ни ја возвратат посетата и да се договориме 30-40 Стојачани го посетат Бањани.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *