Бараме инвеститор

Во Стојаково се нуди напуштена касарна со дворно место од околу 8000 метри квадрати и градежен објект од околу 700 метри квадратни. За локалното населеније најдобро би било истата да се претвори во индистриски објект или дом за стари и изнемоштени лица.

       Дојдете видете, секако ќе се договориме.

Контакти: Месна Заедница Стојаково или општина Богданци.

Лице за контакт: Никола Шелдаров 070/235-320

                                                                                           Месна Заедница, Стојаково.

1__11088198_10204046517108889_376371273_n

2__11081791_10204046515308844_2103259361_n

3__11086011_10204046516868883_666939651_n

4__11092577_10204046516548875_1369467565_n

5__11080244_10204046515028837_633599946_n

6__11088721_10204046514548825_554176735_n

7__11086994_10204046515868858_1561654854_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *