Монета

Монета Никола ДООЕЛ – Гоце Делчев бб, 1488 Стојаково

тел. 070-235-320

Дејност: Преработка на овошје и зеленчук

moneta

 

Спојувајќи го големиот дар од природното, традиционалното и современето со јасната визија за производство и преработка на здрава храна, беше создадена МОНЕТА – Стојаково.

Нашите производи ги подготвуваме од сопствените насади и од производите што ги набавуваме од блиската околина на Стојаково за која се смета  дека е еколошки здрава и чиста средина.

Нашата цел е :

да направиме вкусен и квалитетен производ кој е пред се еколошки и здрав за консумирање кај домашните потрошувачи, но и за меѓународниот пазар. За оваа цел се служиме со старата и добра традиција употребувајќи испробани рецепти на нашите мајки и баби. Затоа се концетрираме на производтство што е специфика и карактеристика на ова подрачје.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *