Историја на ЗГОР 25 МИНА

Здружението на граѓани за одржување и развој 25 МИНА од Стојаково е формиран на ден 07.05.2013 година, кога беше одржана и констативната седница при што се формира и управен одбор кој брои 9 члена: Перо Каракабаков, Димитар Пеев, Атанас Каракабаков, Костадин Капсаров, Никола Шелдаров, Стојан Воданов, Глигор Масенчев, Лазар Шуклев, Илија Брљамов.

Од редовите на управниот избор избран е претседател-застапник, Никола Шелдаров.

Основна цел и задача на здружението е да ја помага и поттикнува активноста што е насочена кон задоволување на заедничките потреби и интересите на граѓаните од населеното место (Стојаково), во областа на уредувањето на населбата, вдомувањето и комуналните дејности.

- Покренува иницијатива за изградба на нови витални објекти,

- Организира прослави по повод определени верски и јубилејни празници со посебна карактеристика и специфика за населеното место,

- Поведува иницијатива за помаѓање на свои сограѓани,

- Поведува иницијатива за заштита на човековата околина,

- Дава иницијатива за активирање и одржување на селската традиција во областа на забавни-спортски игри, активирање на стари занаети, како и промовирање и развој на селскиот туризам во населеното место, републиката и странство

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *